Verbandsgemeinde Jockgrim
Hatzenbühl - Jockgrim - Neupotz - Rheinzabern

ALEGEŢI CONSILIUL DUMNEAVOASTRĂ CONSULTATIV PENTRU MIGRAŢIE ŞI INTEGRARE ÎN DATA DE 27. OCTOMBRIE 2019!

DOWNLOAD FLYER

Ce sunt consiliile consultative pentru migraţie şi integrare?

Consiliile consultative pentru migraţie şi integrare sunt comisii de experţi alese democratic, care reprezintă interesele persoanelor imigrante în localitatea acestora. Sunt alese pentru cinci ani şi sunt comisii de experţi specializate pentru integrarea în comunităţile acestora.

Ce fac consiliile consultative pentru mine?

  • Consiliile consultative se implică în coabitarea cu egalitate de drepturi a persoanelor de diferite naţionalităţi, culturi şi religii şi contribuie la integrarea imigranţilor.
  • Consiliile consultative acordă consultanţă consiliilor municipale şi comunale, consiliilor judeţene şi administraţiilor cu privire la teme şi idei proprii. Astfel influenţează deciziile politice comunale cu privire la temele de migraţie şi integrare.

Cine are dreptul de a alege consiliile consultative?

Persoanele cu drept de vot sunt:

  • locuitorii din străinătate şi, astfel, şi aşa-numitele persoane
  • cu dublă cetăţenie, precum şi apatrizii,
  • repatriaţii,
  • persoanele naturalizate
  • şi copii persoanelor cu drept la vot menţionate mai sus, dacă în ziua electorală au cel puţin 16 ani împliniţi (data naşterii: 27.10.2003).

Persoanele cu drept de vot trebuie ca până în data de 27.07.2019 să fie înregistrate cu reşedinta principală în zona electorală din care fac parte.

Pot deveni şi eu membru a unui consiliu consultativ?

Da! Doriţi să faceţi ceva pentru comunitatea dumneavoastră? Angajaţi-vă în consiliul consultativ pentru migraţie şi integrare!
Pot să candideze toţi locuitorii unui judeţ, unui oraş sau unei comune, indiferent de faptul că sunt imigranţi sau nu şi indiferent de naţionalitate, începând cu vârsta de 16 ani.
Candidaţii interesaţi trebuie să se înregistreze până la data de 9 septembrie 2019 la biroul electoral din comunitatea acestora.

Aveţi întrebări cu privire la alegeri sau candidatură?

Informaţi-vă la beiratswahlen.agarp.de
Tel. 06131 - 638435 E-mail: agarpagarpde