Verbandsgemeinde Jockgrim
Hatzenbühl - Jockgrim - Neupotz - Rheinzabern

WYBIERZ SWOJĄ RADĘ DS. MIGRACJI I INTEGRACJI W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU!

DOWNLOAD FLYER

Czym są Rady ds. Migracji i Integracji?

Rady ds. Migracji i Integracji to demokratycznie wybrane gremia reprezentujące interesy osób ze środowisk migracyjnych w swoich społecznościach. Są wybierane na okres pięciu lat i są wyspecjalizowanymi organizacjami ds. integracji, działającymi w swoich gminach.

Co Rady mogą zrobić dla mnie?

  • Rady wspierają równe współistnienie ludzi różnych narodowości, kultur i religii oraz przyczyniają się do integracji nowych imigrantów.
  • Rady doradzają radom gminnym i miejskim, radom powiatu i administracjom, podsuwając własne tematy i pomysły. W ten sposób wpływają na decyzje polityczne władz lokalnych w kwestiach migracji i integracji.

Kto może wybierać Rady?

Do głosowania uprawnieni są:

  • cudzoziemcy, a więc także tzw. osoby posiadające podwójne obywatelstwo i bezpaństwowcy,
  • repatrianci,
  • osoby naturalizowane
  • oraz dzieci wyżej wymienionych wyborców, jeśli w dniu wyborów ukończyły co najmniej 16. rok życia
    (urodzone 27.10.2003 lub wcześniej).

Wyborcy muszą być zarejestrowani w swoim okręgu wyborczym ze swoim głównym miejscem zamieszkania do 27 lipca 2019 r.

Czy mogę sam zostać członkiem Rady?

Tak! Chcesz zmienić coś w swojej społeczności? Zostań członkiem Rady ds. Migracji i Integracji!
O członkowstwo w Radzie mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy powiatu, miasta lub gminy, pochodzący lub niepochodzący ze środowisk migracyjnych i niezależnie od narodowości, którzy ukończyli 16. rok życia.
Zainteresowani kandydaci muszą zarejestrować się w swoim lokalnym biurze wyborczym do 9 września 2019 roku.

Czy masz pytania dotyczące wyborów lub kandydatury?

Dowiedz się więcej na stronie beiratswahlen.agarp.de
Tel. 06131 - 638435 Email: agarpagarpde