Verbandsgemeinde Jockgrim
Hatzenbühl - Jockgrim - Neupotz - Rheinzabern

ODABERITE SVOJE SAVJETODAVNO VIJEĆE ZA MIGRACIJU I INTEGRACIJU 27. LISTOPADA 2019. GODINE!

 DOWNLOAD FLYER

Što su savjetodavna vijeća za migraciju i integraciju?

Savjetodavna vijeća za migraciju i integraciju su demokratski izabrana tijela koja zastupaju interese ljudi s migrantskom pozadinom u njihovim zajednicama. Biraju se na razdoblje od 5 godina i stručnjaci su za integraciju u svojim zajednicama.

Što za mene rade savjetodavna vijeća?

  • Savjetodavna vijeća se zalažu za jednakopravni suživot ljudi različitih nacionalnosti, kultura i religija te doprinose integraciji novih doseljenika.
  • Savjetodavna vijeća savjetuju okružna i gradska vijeća, županijska vijeća i uprave vlastitim idejama i temama. Time utječu na komunalnu politiku po pitanjima migracije i integracije.

Tko može birati savjetodavna vijeća?

Pravo glasovanja imaju:

  • strani državljani i državljanke, a time i tzv. dvojni državljani
    te osobe bez državljanstva,
  • povratnici,
  • naturalizirani doseljenici
  • i djeca gore navedenih glasača ako na dan izbora imaju najmanje 16 godina
    (Datum rođenja: 27.10.2003.).

Glasači moraju do 27. srpnja 2019. godine biti registrirani u svom glasačkom području s primarnim prebivalištem.

Mogu li i ja postati član savjetodavnoga vijeća?

Da! Želite u svojoj zajednici nešto pokrenuti? Uključite se kao savjetnik za migraciju i integraciju!
Kandidirati se mogu svi stanovnici županije, grada ili općine, s ili bez migracijske pozadine i neovisno o nacionalnoj pripadnosti od 16. godine života.
Zainteresirani kandidati moraju prijaviti svoju kandidaturu u lokalnom izbornom uredu do 9. rujna 2019. godine.

Imate li pitanja u vezi s izborom ili kandidaturom?

Saznajte više na beiratswahlen.agarp.de
Tel.: 06131 - 638435 e-pošta: agarpagarpde