Verbandsgemeinde Jockgrim
Hatzenbühl - Jockgrim - Neupotz - Rheinzabern

ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.!

DOWNLOAD FLYER 

Какво представляват Консултативните съвети по миграция и интеграция?

Консултативните съвети по миграция и интеграция са демократично избрани комисии, които защитават интересите на хората с мигрантски произход на мястото им на пребиваване. Те се избират за пет години и са специализирани комисии по интеграция в местното управление.

Какво правят консултативните съвети за мен?

  • Консултативните съвети защитават равноправното съжителство на хора от различни националности, култури и религии и допринасят за интеграцията на новопристигналите.
  • Консултативните съвети консултират общинските, градските и областните съвети и административните органи чрез собствени въпроси и идеи. С това те оказват влияние върху общинско-политически решения по темите миграция и интеграция.

Кой има право да избира консултативните съвети?

Право да избират имат:

  • чуждестранни жители, както и такива с двойно гражданство или без гражданство,
  • преселници,
  • натурализирани граждани
  • и децата на горепосочените имащи право на избор, ако към деня на изборите имат навършени поне 16 години
    (дата на раждане: 27.10.2003 г.).

Имащите право на избор трябва да са регистрирани с основно местожителство в своя изборен район до 27 юли 2019 г.

Мога ли и аз да стана член на консултативен съвет?

Да! Желаете да промените нещо във Вашето местно управление? Ангажирайте се като съветник по миграция и интеграция!
Право да се кандидатира има всеки жител на даден район, град или община с или без мигрантски произход и независимо от гражданството си, на възраст над 16 години.
Желаещите кандидати трябва да се регистрират в изборната служба на своето местно управление до 9 септември 2019 г.

Имате въпроси относно избора или кандидатирането?

Информирайте се на beiratswahlen.agarp.de
Тел. 06131 - 638435 Имейл: agarpagarpde